Robot Belgium

Just another SeoBureau site

Tegenexpert Brand Brugge gezocht?  Dan ben je hier aan het juiste adres.  Een Tegenexpert Brand Brugge helpt u uw shade aangifte in te vullen, een dossier samen te stellen voor het burgerlijk verhaal op derden. De keuze van expert is UW vrije keuze. De expert die U aanstelt werkt voor UW belangen.

Teller expertise – Tegenexpert Brand Brugge

In de afgelopen jaren hebben wij te maken gehad met diverse consumenten die slachtoffer zijn geworden van iets verschrikkelijks, doordat hun woning is afgebrand. Een schrale troost in het merendeel van de gevallen is het feit dat bijna iedereen verzekerd is tegen brandschade, waardoor de materiële schade gedekt is. Dit was echter niet het geval voor de consumenten die zich bij Tegenexpert Brand Brugge meldden. Na de eerste schok van de brand en het verlies van hun huis, werden zij geconfronteerd met verzekeraars die hun schade niet wilden vergoeden. Dit leidde tot schades die opliepen tot tonnen euro’s, een schuld die deze consumenten niet in hun leven kunnen voldoen.

Tegenexpert Brand Brugge werkt met enkele interessante partners

Tegenexpert Brand Antwerpen

​Grotere schades cfr. Brandschade : doe altijd beroep op een prive expert of tegenexpert, betaald door uw brandverzekering! Via Telefoon 7 op 7 – 24 u / 24 u

GSM : 0471 55 95 97 Via e-mail : info@gillis-expertises.be

 


De inschakeling van een expert

Contre expertise : De verzekeraar zal altijd gebruik maken van een contra-expert, zeker als er grote schades worden geclaimd. Dit kan lastig zijn, omdat er een tegengesteld belang bestaat. De deskundige van Tegenexpert Brand Brugge wordt voorgedragen door de verzekeraar, waardoor op zichzelf belangenverstrengeling kan worden verondersteld. Het is daarom van belang om gebruik te maken van een eigen deskundige die voldoende tegenwicht kan bieden. Dit is de zogenaamde contra-expert.

Kosten van de deskundige: Uitgangspunt in de wet is dat de kosten van een deskundige voor rekening van de verzekeraar komen, ook als deze kosten hoger zijn dan de kosten waarvoor de consument verzekerd is. Deze kosten moeten redelijk zijn, waarbij gekeken wordt naar wat nodig is om de schade vast te stellen. De verzekeraar kan in zijn verzekeringspolis niet van deze wettelijke verplichting afwijken, tenzij dat gunstiger is voor de consument. Of de kosten redelijk zijn volgens Tegenexpert Brand Brugge , moet in elk specifiek geval worden vastgesteld en hangt dus af van de hoogte van de schade, de vragen die moeten worden gesteld, de mate van onenigheid tussen verzekeraar en verzekerde, enz. In veel gevallen geeft de verzekeringspolis aanvullende regels met betrekking tot de kosten van een deskundige. Tip van Tegenexpert Brand Brugge: Controleer deze polis altijd wanneer u met een soortgelijke situatie wordt geconfronteerd.

Het stellen van de juiste vragen: Wanneer u een contra-expert via Tegenexpert Brand Brugge inschakelt is het belangrijk om de juiste vragen te stellen, wat vooral afhangt van de redenen van de verzekeraar om vergoeding van de schade te weigeren. Deze redenen moeten schriftelijk worden opgegeven en kunnen achteraf niet meer door de verzekeraar worden gewijzigd, want een consument moet weten wat hij kan verwachten. Let altijd goed op de brief van de verzekeraar waarin staat waarom hij niet vergoedt, want die is leidend voor de vragen aan de contra-expert. Mocht er sprake zijn van een beschuldiging van brandstichting door de verzekeraar, dan is het voor de contra-expert van belang om te zoeken naar mogelijke andere oorzaken van de brand. Zorg ervoor dat u dit voor elkaar krijgt.

Informatieplicht

Het volgende punt waarvoor veel cliënten bij Tegenexpert Brand Brugge aankloppen is de informatieplicht. Bij wijziging van de bestemming van het pand of bij tijdelijke leegstand van dat pand is het van belang dat de verzekeraar op de hoogte wordt gesteld. Dit is natuurlijk niet het geval wanneer u voor twee weken naar Frankrijk op vakantie gaat, maar wanneer er een langdurige bouw gepland is waarvoor u de woning tijdelijk moet verlaten, moet u dit wel melden. Dit verandert het risico namelijk drastisch, omdat leegstaande woning vaak onderhevig is aan brandstichting. Bovendien kan de aanleg aan technische installaties kortsluiting en/of brand veroorzaken. Het belang van uw melding ligt in het feit dat het nalaten daarvan kan leiden tot niet-vergoeding van de kant van de verzekeraar wanneer er daadwerkelijk brand zou uitbreken. U zou dan de verzekeringspolis schenden, met als gevolg de niet-vergoeding. Wanneer u twijfelt aan wat een bestemmingswijziging is in de zin van de verzekeringspolis, neem dan contact op met uw tussenpersoon. Hij heeft ook de verantwoordelijkheid om u hierbij goed te helpen